Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος

IMG_8907χ
IMG_8905χ
IMG_8898χ
IMG_8901χ
IMG_8909χ

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών, πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψάχνοντας τις αρχαίες πόλεις της χερσονήσου του Μαλέα» για τους μαθητές της Δ΄ – Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.