Βοιαί

056
Επιτύμβιες στήλες. Ρωμαϊκοί χρόνοι
196
IMG_1383
Χώρος έκθεσης

Η έκθεση κορυφώνεται στην αρχαία πόλη των Βοιών, η οποία τοποθετείται στη σημερινή Νεάπολη. Σύμφωνα με την αρχαία γραμματεία, οικιστής της ήταν ο Ηρακλείδης Βοιός. Κατά την κλασική εποχή οι Βοιές υπήρξαν σημαντική περιοικίδα πόλη, λόγω του πλούσιου υπεδάφους της περιοχής σε κοιτάσματα σιδήρου.
Τα γλυπτά, οι επιτύμβιες στήλες και οι επιγραφές πιστοποιούν τον πλούτο και την ανάπτυξη της πόλης στους ρωμαϊκούς και υστερορωμαϊκούς χρόνους.