Ο περιηγητής

Ο περιηγητής, στον οποίο αναφέρεται η έκθεση, έζησε στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κατά τον 2ο αι. μ.Χ., σε μία εποχή που η Ρώμη έτρεφε ιδιαίτερο θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό.
Στην Ελλάδα περιηγήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 2ου αι. μ.Χ. και ταξίδεψε στην Πελοπόννησο, στην Αττική και σε λίγες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.
Στο οδοιπορικό του αναφέρει τις πόλεις και τα μνημεία τους, την ιστορία και τους μύθους τους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Το έργο του αποτελεί βασικό εργαλείο στην αναζήτηση και ταύτιση των αρχαίων πόλεων.