Ασωπός

197
232
Ανατολικά της σύγχρονης Πλύτρας. Λατομείο με ανάγλυφο Ηρακλέους
Αναθηματική επιγραφή. Ρωμαϊκοί χρόνοι
Κόγχη  ταφικού κτίσματος (columbarium)
Ο θαλάσσιος χώρος, η ακτή και η παραλία, όπου τα ερείπια της αρχαίας Ασωπού.

Στον σημερινό οικισμό της Πλύτρας τοποθετείται η αρχαία πόλη της Ασωπού. Σήμερα μεγάλο μέρος της είναι καταβυθισμένο. Μέσα στη θάλασσα και στην παραλία διακρίνονται κατάλοιπα κτηρίων και ταφικά κτίσματα, ενώ στην ενδοχώρα εντοπίζονται ταφικά μνημεία και αρχαίο λατομείο με ανάγλυφη παράσταση του Ηρακλέους.
Η αρχαία πόλη αναπτύχθηκε στη ρωμαϊκή περίοδο και η κατοίκησή της συνεχίστηκε και αργότερα.
Στο Μουσείο, η αρχαία Ασωπός αντιπροσωπεύεται από τα κτερίσματα ενός τάφου, τα οποία πιστοποιούν την εξέλιξη της αρχαίας πόλης σε αξιόλογο λιμάνι με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα.