Προϊστορική κατοίκηση

Αγγείο
Αγγείο
Ειδώλιο και αγγείο
Αρύταινες (κουτάλες)

Ευρήματα από τις περιοχές της Συκέας, της Αγγελώνας και του Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεάπολης Βοιών.
Αυτά αντιπροσωπεύουν την προϊστορική κατοίκηση στην περιοχή, και ειδικότερα κατά τη μυκηναϊκή περίοδο. Πρόκειται για πήλινα αγγεία, μεταλλικά αντικείμενα καθώς και κοσμήματα, τα οποία αποτελούσαν κτερίσματα τάφων.
Το πλήθος και η ποιότητα των αντικειμένων μαρτυρούν την ύπαρξη σημαντικών μυκηναϊκών οικισμών στην περιοχή.