Το Μουσείο

Το κτήριο

Το κτήριο του Μουσείου κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1950 με τη συνδρομή ομογενών Βατικιωτών.

Ιστορία της Συλλογής

Πυρήνας της Έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών απετέλεσε η Αρχαιολογική Συλλογή της Νεάπολης.