Ακροπόλεις

Επίδαυρος Λιμηρά: Όψη τειχών πόλης στη νότια πλευρά
Επίδαυρος Λιμηρά: ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Επίδαυρος Λιμηρά: Τα τείχη από ανατολικά
Άποψη του οικισμού Γέρακα από την αρχαία πόλη του Ζάρακος
Σχέδιο της ακρόπολης του Ζάρακα. ©The Annual of the British School at Athens, No XV, 1908 – 1909, London
Τα τείχη της αρχαίας πόλης του Ζάρακος
Τα τείχη της αρχαίας πόλης του Ζάρακος
Ζάραξ: πύλη εισόδου εντός της αρχαίας πόλης
Τα τείχη της αρχαίας πόλης του Ζάρακος
Τα τείχη της αρχαίας πόλης του Ζάρακος
Η ακρόπολη των αρχαίων Κυφάντων από ανατολικά
Η ακρόπολη των Κυφάντων από ανατολικά
Τα τείχη των Κυφάντων
Τα τείχη των Κυφάντων

Φεύγοντας από τις Βοιές περιπλέουμε τον Κάβο Μαλιά για να γνωρίσουμε τις αρχαίες πόλεις της ανατολικής ακτής της χερσονήσου, την Επίδαυρο Λιμηρά, τον Ζάρακα και τα Κύφαντα, με τις ακροπόλεις τους. Στο Μουσείο οι πόλεις αυτές αναδεικνύονται ως χώροι, με μεγάλες εικόνες ως τοπιογραφίες.

Στα βόρεια της σημερινής Μονεμβασίας, βρίσκεται η αρχαία πόλη της Επιδαύρου Λιμηράς με τα εντυπωσιακά τείχη της. Η πόλη εκτείνεται σε βραχώδη λόφο κοντά στην ακτή και τα τείχη της περικλείουν τις δύο κορυφές του καθώς και την ομαλή νοτιοδυτική πλαγιά του.

Σύμφωνα με τον περιηγητή, σε απόσταση εκατό σταδίων από την Επίδαυρο βρισκόταν ο Ζάραξ (1 στάδιον=185μ. περίπου).
Η αρχαία πόλη του Ζάρακος βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του όρμου του σημερινού Γέρακα, όπου σώζονται τα διπλά τείχη της. Ο εξωτερικός οχυρωματικός περίβολος όριζε την αρχαία πόλη και ο εσωτερικός την ακρόπολη, στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Κοντά στα σύνορα με την αρκαδική σήμερα Κυνουρία, στο σημερινό Κυπαρίσσι, τοποθετούνται τα αρχαία Κύφαντα, όπου σώζεται το τείχος της ακρόπολης σε μεγάλο ύψος.