Ιερό Απόλλωνος Υπερτελεάτα

Πήλινα γυναικεία ειδώλια. Ελληνιστικοί χρόνοι
Λαβή-χάλκινου-αγγείου
Ιερό Απόλλωνος: Χώρος
Ιερό Απόλλωνος: Χώρος
Ιερό Απόλλωνος: Χώρος
Ιερό Απόλλωνος: Χώρος

Πρώτος σταθμός της Έκθεσης είναι το ιερό του Απόλλωνος Υπερτελεάτα που τοποθετείται κοντά στο σημερινό χωριό Φοινίκι.
Όταν το 1884 εμφανίστηκαν στην αγορά των Αθηνών διάφορα αρχαία αντικείμενα από το Φοινίκι Λακωνίας, όπου συμπεριλαμβάνονταν επιγραφές με αναφορά στον θεό Απόλλωνα, η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία έκρινε ότι θα έπρεπε να ερευνήσει τον χώρο προέλευσης αυτών των αρχαίων. Το ανασκαφικό έργο ανατέθηκε στον εταίρο Θεμιστοκλή Σοφούλη, αναζητώντας ένα από τα ιερά που μνημονεύονταν στην αρχαία γραμματεία.
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αποδόθηκαν στο ιερό βρέθηκαν ωστόσο κατά τη διάρκεια ανασκαφικής έρευνας το έτος 1969. Αυτά κείτονται σε ελαιώνα και σώζονται αποσπασματικά. Ο αριθμός όμως και η ποικιλία των κινητών ευρημάτων του ιερού (πήλινων, χάλκινων κ.ά.), των οποίων ένα μικρό μέρος παρουσιάζεται και στην Έκθεση του Μουσείου Νεάπολης, μαρτυρούν τη σημασία του στη χερσόνησο του Μαλέα, κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή αλλά και αργότερα, στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.