Ανακοίνωση

Για τη χειμερινή περίοδο είναι δυνατή η επίσκεψη του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεαπόλεως κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (τηλ. επικοινωνίας: 2731025363 – 23315).