Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Μάρτιο το Μουσείο θα είναι κλειστό κατά τις ημερομηνίες 4/3, 11/3 και 18/3.